you can find this page online at www.vormgevinginhout.nl/index.html
skip to content

Vormgeving in Hout, de plek waar houtbewerkers de vormgeving in hout onder de aandacht brengen en het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke afwerking promoten.


BOEKENTAFEL PRESENTATIES

Stichting Vormgeving in Hout zal zich met een boekentafel presenteren op het ambachtinbeeldfestival in Amsterdam op 24/25 september 2022.

Zie ook www.ambachtinbeeldfestival.nl

Stichting Vormgeving in Hout komt met een boekentafel naar Open Dag Hout op zondag 30 oktober 2022 in Zutphen.

Zie ook www.opendaghout.nl


TEUN STINS WINT AANMOEDIGINGSPRIJS

In juli zijn de eindexamenexposities van de Hout- en MeubileringsColleges in Amsterdam en Rotterdam.

Er is nog zo veel meer mogelijk met hout uit Nederland. Daarom besloot Stichting Vormgeving in Hout een prijs uit te reiken en zo ook bij studenten meer hoogwaardig gebruik van hout uit de regio te stimuleren.

De jury bestond uit Maartje van Deursen, Kees Dekkers en Otto Koedijk.

Waar werd op gelet bij het bekijken van alle werkstukken?
Gebruik van hout. Hoe toon je het hout? Gebruik je het hout efficiënt? Laat je het hout en de boom spreken? Is het eenvoudig en doeltreffend gemaakt? Gebruik je minimale middelen voor maximaal effect? Kloppen de details? Streef je naar nul afval? Is het energiegebruik zichtbaar? Heb je alles zelfgemaakt? Hoe is het afgewerkt? Draagt de esthetiek bij aan de duurzaamheid? 

Na al deze vragen en de antwoorden daarop willen we één maker speciaal aanmoedigen: Teun Stins.

Gelukgewenst!Beste boom afbeelding

OOK STICHTING VORMGEVING IN HOUT ONDERTEKENT MANIFEST VOOR EEN DUURZAMER NEDERLAND

Om de klimaatdoelen van Parijs 2015 te halen moet de uitstoot van CO2 drastisch omlaag, ook in de bouw. In de bouw gelden criteria voor duurzaamheid. Met de huidige criteria worden de voordelen van hout niet goed meegewogen. Hout komt van bomen die tijdens de groei CO2 opslaan. Als een gebouw van hout staat, blijft die CO2 heel lang vastgelegd. Nu wordt alleen de CO2-uitstoot van het bouwen meegerekend. Dat kan eerlijker.

Lees het manifest op www.vorm.nl/nieuws/manifest-eeneerlijk-speelveld-voor-een-duurzamer-nederland .
Heel veel (hout)bouwers en betrokkenen hebben al getekend. Waaronder Stichting Vormgeving in Hout.


Beste boom afbeelding

Lepelboek

VersHout (Sjors van der Meer & Job Suijker) heeft, in navolging van hun eerste boek "VERSHOUT" een tweede boek gemaakt over het snijden van lepels; "LepelHout".
Het boek neemt je mee in de wereld van bomen, bijlen en messen. Job en Sjors laten je zien hoe je uit een stukje vers geoogst rondhout een oneindige variatie aan lepels kunt snijden.

Een heerlijk verslavende hobby!

Voor meer informatie; www.vers-hout.nl


back to top