you can find this page online at www.vormgevinginhout.nl/index.html
skip to content

Vormgeving in Hout, de plek waar houtbewerkers de vormgeving in hout onder de aandacht brengen en het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke afwerking promoten.

1BOOMBOEK

1BOOM. Een grote oude eik stond bij Kasteel Middachten. Van voet tot kruin is hij verdeeld onder 73 kunstenaars en vormgevers. Ze gingen zagen, schaven, schuren, borstelen, buigen, branden en lijmen en de resultaten waren te zien op een rondreizende tentoonstelling. Het 1boomboekgeeft de lezer/kijker inzicht in het hoe en waarom van de makers en hun producten en objecten.
-----------------------------------------------------------------

Bestelformulier voor het 1boomboek

Ja, ik bestel het 1boomboek.
Ik stort € 25,- (incl verzending in Nederland) voor één boek
(of € 31,- voor het buitenland)
op NL98 trio 0784 9333 32
tnv Stichting Vormgeving in Hout
Postbus 107
6970 AC Brummen
en ontvang het boek/de boeken per post thuis.

Naam, voorletters:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Email adres:
aantal boeken:
 

Graag alle vakken invullen.

-----------------------------------------------------------------


back to top